Header Ads

Đặc điểm của hoa lan

 Có điều kiện khí hậu thích hợp với đặc tính của hoa lan nên hiện nay, ở nước ta nhiều loại lan quý như ngọc điểm đai trâu, ngọc điểm đuôi cáo, hoàng thảo thủy tiên… Bên cạnh phương pháp trồng lan phổ biến hiện nay là ghép, còn có cách trồng hoa lan trong chậu.

Các đặc điểm như rể, hoa, thân, lá, quả, hạt, ....No comments

Powered by Blogger.