Header Ads

Các loại hoa lan

PHP & MYSQL

Business

Comments

Pages - Menu

Đặc điểm của hoa lan

6:16 PM
 Có điều kiện khí hậu thích hợp với đặc tính của hoa lan nên hiện nay, ở nước ta nhiều loại lan quý như ngọc điểm đai trâu, ngọc điểm đuôi c...Read More

Chi Lan Kiếm

5:44 AM
Chi Lan Kiếm  Tên thông thường: Địa lan Tên khoa học: Cymbidium Orchid Họ: Phong lan (Orchidacea) Bộ: Lan (Orchidales) ...Read More

Hoa Lan Cattleya

8:18 PM
Lan Cattleya còn gọi là Cát lan. Tên Cattleya là lấy tên của người Anh chơi lan nổi tiếng William Cattleya. Lan Cattleya có khoảng 60 loại c...Read More

Videos

Magazine

Sports

Powered by Blogger.